imatge ciència

Recerca Publicacions  
Benvinguts

Durant la resposta immunitària, davant d’una infecció o una lesió, és fonamental que les cèl·lules de l’organisme es comuniquin d’una manera efectiva entre elles, que s’expliquin el que està passant, que es dirigeixin al lloc on s’ha produït aquest atac i que es preparin per a actuar-hi. Les responsables que s’estableixi aquesta comunicació entre les cèl·lules són unes proteïnes petites, anomenades citocines. Per poder transmetre la informació de tot el que està passant, les citocines s’han d’unir a unes molècules específiques, anomenades receptors, que es troben a la superfície de les cèl·lules. Aquesta unió desencadenarà una reacció en cadena en la qual es veuran implicades altres proteïnes que, actuant com a missatgers, seran les encarregades de portar el senyal des de l’exterior de la cèl·lula fins al seu nucli. Aquí la missió de l’últim missatger d’aquesta cadena és unir-se a l’ADN fent que s’activin o inhibeïxin determinats gens implicats en la resposta de l’organisme per fer front a aquest perill extern.


Dins de les citocines podem trobar una família de proteïnes anomenades interferons, les quals tenen una important funció antivírica i reguladora de la resposta immunitària. Tant es així que poden administrar-se com a medicaments per a tractar malalties com ara càncers, infeccions víriques, o l’esclerosi múltiple.


La recerca de la Pilar s’ha centrat en l’estudi d’aquests interferons i de les respostes que produeixen en unir-se als seus receptors. La seva àrea d’especialització és l’estudi dels missatgers encarregats de transmetre el senyal de les citocines cap a l’interior de la cèl·lula: les proteïnes STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription). Dins d’aquest camp, la seva recerca ha establert que existeixen diferents vies per a la transmissió del senyal iniciat pels interferons, descobriment que ha tingut importants conseqüències per entendre la resposta dels cos humà a les infeccions víriques.


Créixer amb Poe
Brahe i Kepler
Ciència
Contacte