Brahe i Kepler. M. Pilar Gil

Fragments Informació Guia Notícies
Benvinguts
L’un, ric i bon vivant; l’altre, malaltís i solitari.

L’un, mestre; l’altre, deixeble.

L’un va obtenir les observacions
astronòmiques més precises de tots els temps; l’altre era el geni
matemàtic que les interpretava.

L’un era Tycho Brahe; l’altre, Johannes Kepler.

L’un mor en estranyes circumstàncies, possiblement enverinat; l’altre aprofita el renou per a robar les observacions
astronòmiques. De la seva interpretació sorgiran les lleis de Kepler, la formulació definitiva del
moviment dels planetes.

Brahe i Kepler. El misteri d'una mort inesperada

I al bell mig, una noia. Una misteriosa remeiera que cercarà
les causes de la mort de Tycho Brahe per provar la seva pròpia innocència.

************************

Brahe i Kepler. El misteri d'una mort inesperada.
Editorial Bambú. Setembre 2011.
224 pàgines. ISBN: 978-84-8343-151-1

Créixer amb Poe
Brahe i Kepler
Ciència
Contacte